Sandboxing w Stormshield UTM – Breach Fighter

Stormshield Breach Fighter

Breach Fighter jest nową funkcją w dobrze znanych i cenionych rozwiązaniach Stormshield UTM do kompleksowej ochrony sieci. Breach Fighter służy do ochrony przed różnego typu atakami złośliwego oprogramowania. Cała ochrona realizowana jest poprzez analizę nieznanych obiektów w specjalnie wyizolowanym, wirtualnym środowisku – sandboxie.

Nowa usługa Stormshield Breach Fighter wykorzystuje tzw. sandboxing (wykrywanie ataków oraz zagrożeń realizowane poza siecią firmową, w odrębnym, bezpiecznym środowisku).

Funkcja Breach Fighter rozbudowuje skuteczność ochrony antywirusowej urządzeń Stormshield UTM, wspierając tradycyjną – opartą na sygnaturach metodę wykrywania złośliwych plików. Usługa analizuje dane przesyłane w ramach protokołów, w których statystycznie najczęściej przesyłane są zagrożenia: HTTP(s), POP3(s), SMTP(s), FTP(s).

Najważniejsze funkcje Stormshield Breach Fighter:

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o usłudze Breach Fighter.