Archiwizacja poczty e-mail

Email jest nie tylko jednym z najważniejszych sposobów komunikowania się, ale także jednym z największych i najcenniejszych zasobów informacyjnych w firmie i w biznesie. Informacje wysyłane przez e-maile zazwyczaj nie są przechowywane w innych miejscach i często ich jedyną lokalizacją są skrzynki pocztowe pracowników. Wiadomości gromadzą się przez wiele lat, a ich ilość rośnie z dnia na dzień. Aby zabezpieczyć fi rmę przed utratą informacji i danych zawartych w wiadomościach mailowych, niezbędne jest tworzenie długoterminowych kopii zapasowych, a także bezpieczne, skuteczne i wygodne udostępnianie ich pracownikom firmy.

 

Elastyczna Archiwizacja

MailStore Server pozwala na archiwizację wiadomości e-mail, niezależnie od systemu, w jakim je gromadzisz. Zapewnia to optymalną elastyczność dla Twojej firmy, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Żadne zmiany nie będą wprowadzane w Twoich wiadomościach e-mail podczas procesu archiwizacji. Ponadto nie potrzebujesz uprawnień administratora.

 

technology-overview-storage-techZintegrowany System Magazynowania

MailStore Server obejmuje w pełni zintegrowany system magazynowania danych, który może efektywnie i bezpiecznie zarządzać ich dużymi zbiorami. Nie wymaga zewnętrznego systemu zarządzania i jest dostępny od razu, po zakończeniu instalacji.

 

technology-overview-complianceFunkcje zgodności

Kompleksowa technologia MailStore Server pomaga firmom sprostać rosnącej liczbie wymagań prawnych, a także wspiera scenariusze eDiscovery. Dodatkowo archiwizuje wiadomości e-mail w centralny, kompletny i odporny na manipulacje sposób oraz przyspiesza wyszukiwanie wiadomości.

 

technology-overview-accessDostęp do Szybkiego Wyszukiwania

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do archiwum za pomocą wielu metod (takich jak np. integracja z Microsoft Outlook i Web Access) oraz szybko przeglądać wiadomości e-mail, używając niezwykle wydajnego wyszukiwania pełnokontekstowego. Dostęp jest możliwy także za pośrednictwem znanej struktury folderów.

 

Zacznij już dziś!

  • Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna oraz webinary
  • Wyspecjalizowany przegląd produktów, oficjalne dokumenty i studia przypadków
  • Skontaktuj się z nami