XOPERO Technical Expert

1. Xopero One Ekosystem

2. Xopero Unified Protection

3. Podstawy Backupu

  • Omówienie różnych rodzajów backupu: pełny, różnicowy, przyrostowy
  • Przedstawienie kluczowych terminów związanych z backupem: RPO, RTO, retention policy

4. Zajęcia praktyczne Xopero One 

  • wdrożenie XMS
  • instalacja agenta
  • przykładowa konfiguracja backupów

5. Omówienie dobrych praktych dla systemów backupowych

6. Testowanie i Zarządzanie Backupem